חדשות ועדכונים: חישוב נפרד לזוג נשוי

חישוב מס נפרד לזוגות שעובדים יחדיו ביום 11.12.2013 התקיים דיון ממושך וסוער בוועדת הכספים של הכנסת להסדרת חישוב המס הנפרד לבני זוג שעובדים יחדיו.

ועדת הכספים אישרה, הצעת חוק שתכליתה לאפשר חישוב מס נפרד משנת 2014 ואילך ולבטל קנסות, ריבית והצמדה לבני זוג נישומים, שהסתמכו על פסיקות של ערכאות שונות בבית המשפט. ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) סיכם את העבודה על החוק: "מדובר בשינוי היסטורי שייטיב עם הזוגות ויאפשר להם להמשיך לעבוד יחד מבלי שזכויותיהם יפגעו בהשוואה לנישומים רגילים. בפעם הראשונה, בעקבות לחצי הוועדה, האוצר מכיר בעיוות שהתקיים עד היום ומסכים שעיוות זה לא יוסיף להתקיים. סלומינסקי דרש מרשות המיסים לשבת עם כל אחד מהנישומים שהוצאה להם שומה ולדווח לוועדה גם על נישומים שהסכימו שהחיסיון לגביהם לאיחול. לאחר מכן סיכם את עיקרי השינויים וההישגים של ועדת הכספים בניסוח החוק:
1.שני בני זוג שהם גם בעלי עסק משותף ולכל אחד מהם עד 50% בעלות על העסק,יחושב להם מס נפרד.
2.הסעיף הקובע כי שר האוצר יוכלל קבוע הוראות ביצוע לחוק, לרבות חובת הגשתה דוחות ודו"חות, שהח"כים ראו בו סכנה הפיכת החוק להוראת שעה ולמעשה, אפשרות שהחוק ירוקן מתוכנו באמצעות הקשחת קריטריונים – סעיף זה בוטל.
3.שונה נוסח הסעיף הקובע כי "יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג "נחוצה" לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ובמקום זאת נרשם כי – "יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג "נדרשת". זאת לאור דרישת חברי הוועדה למנוע פרשנויות לרעת בני הזוג הנישומים.
4.משנים את החוק הקיים המחייב מס מאוחד, החוק לא יחול באופן רטרואקטיבי אלא משנת המס 2014 ואילך, אך בני הזוג ישלמו רק את הקרן, בלי ריבית, בלי הצמדה ובלי קנסות ותתאפשר פריסה על-פני חמש שנים.
5.עפ"י הצעת החוק ניתן לבצע חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, בהתקיים שלושה תנאים מצטברים:
◾· עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה באותו העסק.
◾· כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה אשר תואמת ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה באותו העסק.
◾· אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג, בית המגורים צריך לשמש באופן קבוע את אותו עסק ומרבית פעילות העסק צריכה להיעשות בו.
◾· קנס הגרעון שאמור היה לחול באופן פרטני על בני זוג בוטל.
◾· החוק החדש יחול גם על זוגות בקיבוצים ובני זוג שלהם הכנסה במשק חקלאי, שלגביהם התקיימה אותה בעיה במשך השנים.

חישוב נפרד לזוג נשוי

חישוב מס נפרד לזוגות שעובדים יחדיו ביום 11.12.2013 התקיים דיון ממושך וסוער בוועדת הכספים של הכנסת להסדרת חישוב המס הנפרד לבני זוג שעובדים יחדיו. ועדת הכספים אישרה, הצעת חוק שתכליתה לאפשר חישוב מס נפרד משנת 2014 ואילך ולבטל קנסות, ריבית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה חישוב נפרד לזוג נשוי | עם התגים | כתיבת תגובה