הצהרת הון

הצהרת הון הצהרת הון 

היא דיווח של תושב ישראל בדרך כלל עצמאי או בעל מניות בחברה, לרשות המסים על התחייבויות ונכסים הנמצאים בבעלותו בתאריך מסוים. דו"ח על התחייבויות ונכסים הנקראת גם בשם הצהרת הון  ,כשמה כן היא ,הדוח כולל דיווח מפורט על רכושו וחובותיו של הנישום, ובכלל זה: נכסים בבעלותו כמו דירה או מגרש, תכניות חסכון וניירות ערך, מזומנים, כלי רכב, תכולת הדירה, תכשיטים, יצירות אמנות, זכויות שיש לו בנכסים אחרים, וכדומה. במקביל, נרשמות בהצהרה כל התחייבויותיו של המגיש, ובכלל זה: התחייבויות כספיות לאנשים וחברות, משכנתאות וכל הלוואה שנטל ועליו להחזיר. כל נכס או התחייבות אשר מדווחים בהצהרה, מוגשים בליווי מסמכים תומכים המאמתים את הרישום.

הצהרת הון ראשונה

נדרשת בדרך כלל עם המעבר של אדם למעמד של נישום (עצמאי , בעל מניות בחברה) החייב בדיווח שנתי על הכנסותיו . לאחר מכן יידרש אחת לכל כמה שנים להגיש הצהרת הון נוספת. הצהרה ראשונה שקיבל הנישום, היא החשובה מכל ההצהרות הבאות, כיוון שהיא מהווה את הבסיס לכל הבדיקות שיבואו בשנים הבאות, ולכן משרדנו מקפיד לסייע לנישומים לדקדק יותר ברישומי הצהרה זו ולא להחסיר כל דרך אפשרית למיצוי הרישום אשר ייטיב להם.

הצהרת הון שניה

הצהרת הון שנייה נדרשת בדר"כ לאחר כחמש שנים מהצהרת הון הראשונה, וצורת עריכתה היא דומה להצהרת הון ראשונה וכוללת דיווח מפרט על רכושו של הנישום. (בנוסף נדרש פרטים על עיסקאות בניי"ע ובמט"ח בתקופה שבין שתי ההצהרות. הצהרת הון היא כמראה לפעילותו של הנישום והיא אחד הכלים העיקריים המשמשים את פקיד השומה בבואו לבדוק האם דיווחיו של הנישום על הכנסותיו משקפים את המציאות והאם שילם כראוי את המיסים שהוטלו עליו או התחמק מהם. הבדיקה נעשית בדרך של השוואה בין הצהרות הון שהוגשו לאורך מספר שנים. עיקרה: האם הונו של הנישום גדל בצורה סבירה, התואמת את הדיווחים שהגיש בדו"חות השנתיים למס הכנסה, או שיש פער בלתי סביר. לפקיד השומה יש "טבלאות מחיה" המשקפות ממוצע של הוצאות מחיה התואמות למגיש ההצהרה. בנוסף נבדקים רישומים שונים המופיעים במאגרי מידע הנמצאים ברשות פקידי שומה: כמו מספר הנסיעות לחו"ל. כאשר נראה לפקיד שומה כי הונו של הנישום גדל בצורה בלתי סבירה, והסבריו של הנישום לא הניחו את דעתו, הוא עלול להגיש לו דרישה לתשלום מס המשקף לדעתו את הגידול בהון. או לחילופין לקבל הסבר לכך , כמו ירושה הלוואות וכיוצ"ב השוואת הון גם בהצהרות הבאות יש חשיבות יתרה על דיוק מרבי ברישומי ההצהרה ולצורך כך נעזרים יועצי המס בהשוואת הון שהיא סימולציה של הבדיקה שיבצע פקיד השומה כדי לוודא שאין חוסר בפרטים או בהסברים שנרשמו בהצהרה. לצורך ביצוע השוואת ההון נדרשים נתונים רבים, על הוצאות והכנסות שונות במהלך התקופה שבין שתי ההצהרות, כגון: רווח ממכירת הון פרטי, הכנסה מקצבאות פטורות של ביטוח לאומי , מתנות וירושות, ונגד פרטים על נסיעות לחו"ל אירועים משפחתיים וכדו'.

סגור לתגובות.

חזרה לראש העמוד