דוחות שנתיים

הגשת דוחות שנתיים

הגשת דוחות שנתיים היא חובה המוטלת על עצמאים (1301) וחברות (1214) אחת לשנה.

דוחות שנתיים המוגשים למשרדי מס הכנסה בד"כ בין אפריל לפברואר שנה שלאחר  ,

כאשר למייצג שהוא  יועץ מס יש את הארכות המוענקות באופן אוטומטי לאחר הגשה של אחוז מסוים של

תיקים . עצמאי או חברה שאינן מיוצגים על ידי מייצג אינן מקבלות ארכות ומחויבים להגיש דוחות

למס ע"פ חוק , חברה עד 31.05 של כל שנה  ועצמאי עד 30.04 של כל שנה שלאחר השנה השוטפת.

הגשת דוחות שנתיים היא חובה אשר גוררת עומס ולחץ רב אצל רוב החברות והעצמאיים. ישנן חברות ועצמאיים שמבינים כי גם למטלה זו של הרשויות יש פתרון. הפיתרון הינו יצירת קשר עם יועץ מס אשר יגיש וידווח את דוחותיו של הנישום. ישנם עסקים אשר מעדיפים התקשרות עם משרד יועץ מס שמלווה את כל ההתנהלות החשבונאית של העסק, לאורך כל השנה, קרי מגיע מידי פעם ומכוון את העסק למהלכים נכונים הן חשבונאית והן התנהגותית.

דוח שנתי ובעל מומחיות:

עדיף לתת לבעלי מקצוע לבצע את הדוח השנתי, למה אתם שואלים , רבים חדשים המקימים עסק מנסים לבצע את הנהלת החשבונות והגשת הדוחות לבד  , טעות! האם תנסו לבנות ארון לבד למרות שאינכם מיומנים בעבודת נגרות תצליחו , יתכן שכן אבל ב- 99% לא! טעיויות בדוח השנתי והנהלת חשבונות יכולות ליגרום לנזק עצום ובלתי הפיך , אל תשחקו באש רשיות המס אינן סלחניות גם בשנה הראשונה  .

דוח שנתי, פירוט:

הגשת דוחות שנתיים היא על פי שיטת החשבונאות שבה אתם נוקטים:

שיטת חשבונאות כפולה- חברה – אם פעלתם בשיטת החשבונאות הכפולה, הנכם מחויבים להגיש דו"ח של מאזן- חשבון רווח והפסד, . דוח על השינויים בהון העצמי וכן דוח על תזרים המזומנים

שיטת חשבונאות חד צידית- עצמאי –  לפי שיטה זו הנישום מחויב בדוח רווח והפסד שנתי מסוג 1301.

מי פטור מהגשת דוחות שנתיים:

פטורים מחובת הגשת דוחות שנתיים הם:

1.שכירים , עד תקרה שקבועה בחוק ומתעדכנת מידי שנה, קצבה, הכנסה מדמי שכירות של דירה שהושכרה בארץ (עד תקרה של בסביבות שמתעדכנת מידי שנה ע"פ פקודת מס הכנסה).

2.נישומים שקיבלו הכנסה שכבר נוכה ממנה מס במקור.

3.תושבי חוץ.

הגשת דוחות שנתיים- סיכום:

חשוב להבין כי אי הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה היא עבירה על חוק. עבירה זו יכולה לגרום לרשויות המס לקנוס אתכם כספית וישנם מקרים שבהם מוגשים כתבי אישום נגד חברות שלא הגישו את הדוחות השנתיים שלהם. לאחרונה ישנם מיקרים שנגזרו עונשי מאסר בפועל .אל תזלזלו ואל תדחו. הגישו את הדוחות השנתיים למס הכנסה ללא איחורים.

סגור לתגובות.

חזרה לראש העמוד